FNUG - Forening af unge med GIGT

 

Om FNUG

Også unge kan få gigt - derfor findes FNUG; ForeningeN af Unge med Gigt. Vi ønsker, at alle unge med gigt kan leve et godt liv. Vi arbejder hen imod visionen ved at:

  • skabe fællesskab og venskab for livet, og derved sikre at ingen står alene,
  • udbrede kendskab til gigt og dermed nedbryde fordomme, samt
  • sikre at alle unge høres og opnår samme muligheder som andre unge.

Som medlem af FNUG får du tilbud om 3 landsdækkende weekendophold/kurser til en rabatpris. Derudover er der i hver af vores 5 lokalområder mellem 10-12 lokale arrangementer. Dine udgifter til transporten til/fra aktiviteter i FNUG kan dækkes. Din økonomi er derfor ikke en hindring for ikke at være medlem eller for at deltage.

FNUG har eksisteret siden 1983 og er en landsdækkende forening for unge med gigt. I FNUG kan vi mødes, drøfte tanker og fælles problemer og samtidig have det sjovt. Vi snakker naturligvis om gigten, men mest af alt om alt det som alle andre unge også snakker om.

FNUG har udviklet en app: RheumaBuddy som hjælper til at opsamle dine smerter, stivhed og træthed om gigten på en skala, som kan fremlægges for læge eller sygeplejerske til næste konsultation. Læs mere om RheumaBuddy, og hvordan du kan bruge det online community, der også er i app’en.

FNUG består af ca. 35 aktive frivillige, heraf 9 i bestyrelsen. Alle arbejder vi på at gøre en forskel for andre unge med gigt – her er vi samlet til Landsmøde i FNUG 2015, som er et årets store samling og fest.

_DSC0834

FNUG har 3 kerneydelser som indfrir vores formål i vedtægterne:

Interessevaretagelse
FNUG
 arbejder på at varetage interesser for unge med gigt. Gennem fokus på bl.a. sundhed, arbejdsmarkedet og uddannelse vil FNUG øge livskvaliteten hos den enkelte. Ved hjælp af netværk med andre patientgrupper, sikrer FNUG sig en større gennemslagskraft på vegne af unge med kroniske sygdomme. FNUG udbreder viden om gigt og kendsgerningen om, at gigt kan være en alvorlig sygdom – i særdeleshed for unge mennesker.

Aktiviteter
Kurser og aktiviteter giver medlemmer mulighed for at udvikle sig selvstændigt, fagligt og gennem udfordringer rykke grænser. FNUG skaber rum for medlemmerne til at udveksle erfaringer, få sparring og blive en del af et fællesskab både i nærområder og på landsplan. Aktiviteter og kurser er udarbejdet af frivillige medlemmer, som laver en sammensætning af fagligt, fysisk, politisk og socialt indhold, der er tilpasset medlemmernes behov og hensyn.

Værktøjer og løsninger
Ud fra medlemmernes erfaringer og behov udvikler FNUG forskellige løsninger, der kan forbedre hverdagen samt øge livskvaliteten for mennesker med gigt eller andre kroniske sygdomme. FNUG har bl.a. udviklet RheumaBuddy app’en og en guide til bedre samtale med læge eller sygeplejerske. FNUG formidler og udgiver magasiner og flyers, der giver gode råd og inspiration til forskellige problemstillinger.

 

FNUG har ca. 300 medlemmer. Alle, der ikke opfylder vores to forudsætninger for ordinært medlemskab (alder og gigt), har mulighed for at blive støttemedlemmer, og foreningen har ca. 60 støttemedlemmer.