FNUG - Forening af unge med GIGT

 

Udgifter til transport

Retningslinjer for godtgørelse eller refusion af transportomkostninger

Medlemmer i FNUG kan ansøge om delvis godtgørelse af udgifter ved kørsel i egen bil eller delvis refusion ved benyttelse af offentlige transportmidler, når de befordrer sig til lokale eller landsdækkende arrangementer i FNUG. Ved indsendelse af udgiftsbilag afregnes normalt indenfor 2 uger.

Download udgiftsbilag her:                                                 udgiftsbilag_fnug

For godtgørelse eller refusion skal udgiftsbilag fra FNUG benyttes, og indsendes senest 2 uger efter arrangementet. Forældre til et medlem, skal altid påføre oplysninger om medlemmet.

Udgiftsbilaget skal indsendes til adressen anført øverst på udgiftsbilaget eller indsendes på mail i underskrevet stand: finans@fnug.dk.

Ved brug af offentligt transport skal udgifter dokumenteres i form af original kvittering eller kvittering indscannet som fil. Bemærk at dankort nota ikke accepteres ikke som gyldig dokumentation. Ved offentlig transport menes alene bus og tog. I forbindelse med transportkoordinering eller efter aftale med kassereren, og kun i særlige tilfælde,  kan anden transportform tilgodeses f.eks. taxa, færge eller  fly.

Ved kørsel i egen bil yder FNUG kørselsgodtgørelse med 1,50 kr. pr. kilometer ved korteste rute tur/retur. Medlemmer, der f.eks. får forældre eller en kæreste til at køre for sig, kan kun modtage godtgørelse for de kilometer, hvor medlemmer sidder i bilen.

Delvis godtgørelse eller refusion betyder, at for lokale aktiviteter bliver de første 50 kr. af transportomkostningen ikke dækket, når aktiviteten foregår i samme region som medlemmet har bopæl i. Ønskes deltagelse i en lokal aktivitet i en anden region, end medlemmet har bopæl i, gælder samme regel som for landsdækkende arrangementer.

Delvis godtgørelse eller refusion betyder, at for landsdækkende arrangementer gælder tilsvarende dog de første 100 kr. Dette uanset valg af transportform.
Medlemmer, der kører i egen bil, og har andre deltagere med i bilen, som led i samkørsel til et arrangement i FNUG, er fritaget for egenbetaling.

Det er en forudsætning for godtgørelse, at deltagere tager imod tilbud om transportkoordinering. Det betyder med andre ord, at en deltager, som afviser forslag om transport, ikke kan modtage godtgørelse eller refusion. Det er muligt, at træffe anden aftale med transportkoordinator eller FNUG’s kasserer i særlige tilfælde.

Støttemedlemmer kan ikke søge om godtgørelse eller refusion ved deltagelse i arrangementer i FNUG, med mindre de stiller pladser til rådighed i egen bil i forbindelse med samkørsel af andre deltagere til samme aktivitet i FNUG.