FNUG - Forening af unge med GIGT

 

Vedtægter & politikker

Generalforsamlingen er FNUG’s øverste myndighed, der opererer efter et sæt vedtægter. Se vedtægterne her: FNUG’s vedtægter

FNUG har mange frivillige i forskellige udvalg – se nærmere hvordan FNUG er opbygget: FNUG’s organisationsmodel

FNUG’s bestyrelse har godkendt politikker, som er retningsgivende for hvordan FNUG drives som forening. Det er politikker for de områder, hvor bestyrelsen skønner det nødvendigt for arbejdet i FNUG eller hvor det er vigtigt at vise en fælles holdning udadtil. Læs politikkerne her:
Politik for behandling af personfølsomme oplysninger og tavshedspligt
Politik for indtagelse af alkohol & rusmidler
Politik for håndtering af pressen
Politik for brug af billeder og video
Politik for hjælpere
Politik for brug af Facebook
Politik for gaver
Politik for honorarer
Politik for reklame & sponsering

FNUG’s er en forening baseret på ungdom og frivillighed. Der hvor det styrker resultater kan FNUG indgå i samarbejder og projekter med andre aktører, interessenter eller virksomheder. I den forbindelse modtager FNUG gerne støtte gennem donationer fra virksomheder eller samarbejdsaftaler med forskellige selskaber inden for pharma-industrien.

FNUG henviser til de etiske retningslinjer for samarbejder med patientorganisationer udarbejdet af Lægemiddel Industri Foreningen (LIF). FNUG har derudover et kodeks for god praksis i samarbejde med pharma-industrien: Code of Conduct.

FNUG modtager økonomisk støtte fra Dansk Ungdoms Fællesråd, der årligt tildeler FNUG et driftstilskud. Til landsdækkende kurser søger FNUG tilskud fra Social- og Integrationsministeriets handicappulje.

I 2015-17 har FNUG modtaget økonomisk støtte til projekter med forskellige selskaber.