FNUG - Forening af unge med GIGT

 

Den Gode Konsultation

Den Gode Konsultation

FNUG har sammen med ungegrupper fra Psoriasisforeningen og Colitis Crohn Foreningen arbejdet med projekt: Den Gode Konsuktation – fase 1:
Hvad definerer den gode konsultation, og hvad skal der til for at sikre en god konsultation for både unge patienter og fagpersoner?

Her er TOP 5 for unge kroniske patienter:

  • Mød forberedt, skriv spørgsmål og tanker ned hjemmefra
  • Fortæl lægen/sygeplejersken hvad der er vigtigst for dig at tale om
  • Sæt dig ind i din sygdom og vær ærlig overfor lægen/sygeplejersken
  • Sæt sammen med lægen/sygeplejersken personlige handlingsmål frem mod næste konsultation
  • Søg støtte og råd hos din forening

Her er TOP 5 for sygeplejersker og læger:

  • Mød patienten i øjenhøjde
  • Lav en fælles dagsorden for konsultationen.
  • Behandling er et tilbud, patienten skal acceptere
  • Sæt personlige handlingsmål sammen med patienten frem mod næste konsultation
  • Få patienten til at opsummere, hvad der er aftalt til konsultationen

http://www.dreamstime.com/stock-photo-closeup-portrait-young-happy-woman-home-image35965800

Baggrund
Medlemmer fra alle tre foreninger har autoimmune sygdomme, der blandt andet har det til fælles at behandling ofte er den samme. Typisk er der flere sygdomme i spil, hvor sygdomsområderne overlapper hinanden. Derudover har vi rigtig meget til fælles, og at det som udgangspunkt er at kunne fortsætte med et aktivt og almindeligt ungdomsliv. Målgruppen for projektet er 16-35 og dækker over den tilbagevendende ambulante konsultation på sygehusafdelingen.

Projektet har været gennemført med en workshop i foråret 2015, og heraf er der blevet udarbejdet et bogmærke med en top 5 for unge patienter på den ene side og læger/sygeplejersker på den anden side.

Udover frivillige unge patienter med gigt, psoriasis eller colitis crohn er følgende fagprofessionelle med i projektet: Kate Brandt, reumatologisk sygeplejerske samt professor og overlæge i reumatologi Berit Schiøttz-Christensen, begge fra Region Syddanmark.

Projektet starter op efter sommerferien i en fase 2, hvor de store løsninger skal konstrueres – drevet af unge patienter selv.