FNUG - Forening af unge med GIGT

 

Graviditet & børn

Et naturligt spørgsmål, der før eller siden kan melde sig hos unge med gigt, er: Hvad med børn?

For kvinder er det ofte tanker som: Kan min krop klare en graviditet? Kan min medicin skade fostret? Kan gigten blusse op efter fødslen? For både mænd og kvinder er der spørgsmål som: Kan jeg give mit barn den omsorg, det behøver? Hvordan vil mine omgivelser reagere på, at jeg gerne vil have eller venter et barn? Hvilken hjælp kan jeg få? Hvad betyder det for forholdet til min partner, at jeg måske ikke kan tage så meget del i det praktiske? Hvordan vil barnet senere opleve dét at have en far eller mor med gigt? Er der en risiko for, at mit barn får gigt?

Del tankerne med andre - alle disse tanker er svære at gå med alene. Det kan være en god idé at tale med lægen, ergoterapeuten eller en anden fagperson om uafklarede spørgsmål. Forbered dig i god tid, f.eks. skal noget medicin have lang tid til at komme helt ud af kroppen, før du må blive gravid eller gøre en kvinde gravid. Et meget vigtigt supplement til den viden, du får af de professionelle rådgivere, er den førstehåndsviden, du kan indhente ved at snakke med andre med gigt, der har været igennem det samme.

Tør du ikke, eller har du svært ved at give udtryk for dit ønske om at få børn, fordi du tror, at det er uacceptabelt som ung med gigt, er det vigtigt at slå fast, at det er et helt acceptabelt ønske. Der er en række forhold, du skal tænke over, men derudover skulle der ikke være noget til hindring for at få børn.

Har du tanker om at blive gravid, eller er du allerede gravid, bør du tage en snak med din læge om, hvilke konsekvenser graviditeten har i forhold til medicin og en eventuel risiko for opblussen af gigten efter fødslen. Når du har fået denne information, må du med støtte fra dine nærmeste vurdere, om du er parat til at få et barn med de konsekvenser, det eventuelt kan få.

Ved amning må man tale med lægen om hvilke gigtmidler, der kan indtages uden risiko for, at de med modermælken overføres til barnet.

Praktisk og sjov med barnet – du kan måske være bange for, at du ikke kan tage ordentligt vare på et barn, og det derfor er ganske uforsvarligt at få et barn. Dine omgivelser kan måske give udtryk for det samme. Ofte skal der dog kun små ændringer til, for at du kan give dit barn den samme omsorg og kontakt som andre forældre. Som ung med gigt kan man være mere opmærksom på sine egne begrænsninger som forælder, men det er vigtigt at vide, at alle forældre har problemer og indimellem føler sig som en fiasko over for deres børn.

Er der imidlertid praktiske omstændigheder, der begrænser dig i forholdet til dit barn, er der dels en række hjælpemidler, som kan afhjælpe dette – dels skal du huske på, at der ikke kun er én rigtig måde at være sammen med sit barn på. F.eks. kan en bæresele give samme kropskontakt som selv at bære rundt på barnet. Senere kan det som ung med gigt være svært at lege med barnet på gulvet. Hav i stedet et særligt legebord i din højde

For at få idéer og gode råd kan du opsøge andre unge med gigt, der har børn. Det kan være, at de har alle tiders enkle og effektive måde at løse lige netop dit problem på. Barnet indretter sig hurtigt efter, hvad du kan. Du kan evt. henvende dig til din lokale kontaktperson i FNUG, som kan sætte dig i forbindelse med forældre med gigt, hvis ikke du selv kender nogen

Aflastning. For alle er det en omvæltning og arbejdskrævende at få et barn. Derfor vil det ofte være ekstra hårdt, når du har gigt. Måske føler du, at du har belastet dine nærmeste for meget. Tag derfor imod tilbud om barnepasning og anden praktisk aflastning. Det er ikke noget nederlag at tage imod sådan et tilbud – derimod kan det give dig overskud, også i forholdet til partneren og barnet.

Du kan læse mere Gigtforeningens hjemmeside.