FNUG - Forening af unge med GIGT

 

Partner, familie & venner

Unge, der er vokset op med at have gigt, vil allerede tidligt blive vant til at svare på spørgsmålet: “Hvad er der galt med dig?” eller “Hvad fejler du?”.

Men får man gigt lidt senere i livet kan sådanne spørgsmål godt tage noget tid at vænne sig til. Det kan være fristende ind i mellem at undlade at tage kontakt til andre mennesker – så slipper man for at skulle forklare hele tiden. Men det at være lidt anderledes og skulle snakke om sig selv, kan også være en meget effektiv måde at komme i kontakt med folk på.

At kunne svare for sig over for omgivelserne er én ting, men at skulle forklare sine nærmeste, at man har ondt og ikke kan, hvad man kunne i går – det kan være et stort problem. Som med alt andet findes der ingen engangsløsning. Der er dog nogle råd, som du kan prøve at følge:

  • Meld klart ud! Da gigten kan svinge meget fra dag til dag, er det vigtigt at melde klart ud til dine omgivelser, hvordan du har det. Kun på den måde kan de tage de nødvendige hensyn og hjælpe dig på den rigtige måde. Gigten er mange gange en usynlig sygdom, for man kan jo ikke se smerter. Det gør det endnu mere påkrævet at du melder ud.
  • Snak om tingene! Det er vigtigt at tale om det, selv om det ikke løser alle problemer. Og det kan være hårdt arbejde konstant at skulle være åben og udadvendt, men ofte vil det lønne sig i sidste ende. Og med tiden skulle forklaringerne gerne blive færre, og du har opnået, at du har talt dig til en ”forståelse” hos din omgangskreds, og at du ikke behøver forklare så meget længere.
  • Vær gerne ked af det og svag. Det er ikke forbudt at vise den slags følelser. Nogle gange er det måske det at være alene, du har brug for, andre gange er det at snakke med andre, være sammen med andre og få tryghed. Andre gange kan du være stærk og have nemmere ved at klare det, du står overfor. Vi har alle brug for både at være stærke og svage.
  • Tal med andre i FNUG. Her har alle andre med stor sandsynlighed været igennem det samme. Her vil du finde ud af, du ikke er alene med dine følelser og tanker.
  • Tag dine pårørende med til arrangementer i FNUG. Her kan de møde andre pårørende til unge med gigt. Det er lige så vigtigt som at du selv møder andre unge med gigt.

Partner
Når den ene part i et forhold får gigt, kan det give en skæv arbejdsfordeling i hjemmet. Pludselig er der dage, hvor du ikke kan, hvad du plejer at kunne pga. gigten. Her er det vigtigt at tage en snak med din partner. Sammen kan I lægge planer for, hvordan arbejdsopgaverne skal fordeles mellem jer. Der er sikkert nogle ting, du godt kan, selvom du har gigt. Og der vil være andre ting, du godt kan på gode dage. Det kan så blive dine opgaver. Og du kan tage dem i dit tempo. Det er vigtigt, at I begge yder noget, så bliver forholdet mere lige til gavn og glæde for begge parter.

Familie
Familien har man jo som bekendt ikke selv valgt, og derfor kan man jo håbe på en stor forståelse herfra. Nogle kan opleve, at familieforholdet bliver stærkere, når der pludselig er en, der får gigt. Og andre kan opleve det modsatte. Igen er der ikke andet at gøre end at tale sammen om det, selv om det gør ondt og kan være svært. Men sørg stadig for at påtage dig forskellige opgaver. Det nytter ikke at være i en offerrolle og ingenting kunne. Måske er der nogle gange, hvor du må melde fra, men så er der andre gange, hvor du har det så godt, at du kan klare det hele. Forhåbentlig accepterer familiemedlemmerne det.

Venner
Du kan føle, du mangler en forståelse hos dine venner. Mange unge med gigt oplever et skift i deres omgangskreds, når de får gigt. De ”gamle” venner bliver lige så stille skiftet ud med ”nye” venner, der har en bedre forståelse for din situation. Noget man kan gøre med venner i modsætning til familie, der jo ikke er selvvalgt.

Heldigvis er der også mange af de ”gamle” venner, der hænger ved og accepterer, at du nu har en kronisk sygdom og accepterer, at det kan betyde ændringer af den måde, I plejer at omgås hinanden.

Udstråling
At have en personlig udstråling, der viser, at du er tilfreds med dig selv og tør stå ved dig selv, vil i kontakten til andre mennesker betyde, at gigten ikke kommer i fokus. Det betyder også, at andre tager kontakt til dig, fordi du er interessant som menneske, og ikke blot fordi du har gigt. Nogle dage vil du kunne have en sådan udstråling og føle, at du har en virkelig god dag. Andre dage kan du have det skidt og føle, at alle kan se, du er syg og har det elendigt. Alle mennesker har gode og dårlige dage, også de, der ikke har gigt! Husk det!