FNUG - Forening af unge med GIGT

 

Psykologi & selvhjælp

Du vil opleve, at din fornemmelse af din krop, dit humør og dine følelser vil blive berørt og påvirket af, at gigten mange gange er svingende og lunefuld i sit forløb. Ud over at skulle håndtere de fysiske symptomer skal du kunne tackle hverdagen og de kriser, der kan opstå i forbindelse med gigten.

For nogle kan det være en god idé at tale med en psykolog. Psykologen kan – i samarbejde med dig selv – gennem samtaler og øvelser hjælpe dig til at få hold på dine følelser, arbejde med dit selvværd og din personlighed.

Det kan være svært at få hold på sine egne følelser og endnu sværere at give udtryk for dem og snakke om dem. Det er helt normalt at have det sådan. Du skal ikke regne med, at du i begyndelsen (som kan være en kort eller lang periode) har så meget hold på dine egne følelser, at du med det samme kan udtrykke dem til andre. Hen ad vejen er det dog vigtigt, at du får snakket med andre, og det bliver lettere efterhånden. Du vil opleve, at disse kaotiske følelser kommer tilbage i perioder.

Både i disse perioder og i din hverdag skal du huske på, at det er vigtigt at give dig selv lov til at være ked af det, at være svag, have brug for at være alene, at snakke med andre, være sammen med andre og få tryghed. Andre gange kan du være stærk og have nemmere ved at klare det, du står overfor. Du skal huske på, at vi alle har brug for både at være stærke og svage. At arbejde med sig selv både fysisk, psykisk og socialt er meget vigtigt i forhold til din selvopfattelse, selvudvikling og viden om og forståelse af din gigt.

I hverdagen er det svært for både dig og dine pårørende at gennemskue, hvad der sker med jer og få styr på de tanker og følelser, I tumler med. I vil meget nemt komme til at holde fast i nogle vante mønstre og have svært ved at bryde dem. Derfor vil det være nyttigt at have en uden for familien og vennekredsen at snakke med – at få helt nye øjne til at se på tingene. Her vil det være en god idé, at du og eventuelt din familie søger psykologisk støtte.

Idéer til hvordan du kan arbejde med dig selv
I samarbejde med psykologen kan du få kendskab til måder og redskaber, som hjælper dig til bedre at forstå, samle og sætte ord på dine kaotiske følelser som angst, utryghed, usikkerhed, nedtrykthed, forvirring, afmagt, vrede eller frustration. For at give plads til at rumme, udvikle og acceptere disse følelser kan du og familien benytte jer af forskellige teknikker, som ad psykologisk vej hjælper til en større balance og forståelse. Du vil langsomt selv få en større viden om, hvordan du reagerer, og hvorfor du gør, som du nu gør.

Der findes mange forskellige teknikker, men det handler om at finde den fremgangsmåde, som du personligt finder dig tilpas med. Det er vigtigt ikke at give op, hvis du finder det vanskeligt i begyndelsen. Teknikkerne kan bruges enkeltvis og i høj grad kombineres, som du lyster. At arbejde med sig selv kan skabe mulighed for personlig udvikling, større forståelse for sig selv, balance og være med til at åbne for, at kaos kan føre til noget godt.

Det vil være til stor støtte for dig i dette arbejde med dig selv at få hjælp fra psykologen, som kan holde dig fast i de perioder, hvor du synes, det er svært at komme videre. Kan det ikke lade sig gøre, f.eks. fordi en psykolog ikke er en selvfølge i den del af behandlersystemet, hvor du kommer, er det muligt og en god idé selv at gå i gang.

Hjælp til selvhjælp
Et godt sted at begynde er at skrive dagbog. Det er en måde eller en teknik, hvor du kommer af med og får taget hul på de tanker og følelser, der rører sig i dig.

At tegne er også en god måde at udtrykke sig på og måske have det sjovt eller hygge sig med samtidig. Du kan tegne din gigt, dine smerter, din krop eller hvad der fylder i dit liv lige nu. Du behøver ikke være god til at tegne eller skrive for at kunne udtrykke/nedfælde tanker, følelser og oplevelser på papir. Det vigtigste er ikke, at det er ‘pænt’, men at det udtrykker det, der er inden i dig.

At spille eller høre god musik, lave mad, se fjernsyn, læse en god bog, være i naturen, hygge om sig selv, være sammen med andre mennesker, opleve alverdens forskellige kulturelle ting og meget andet er også måder/teknikker, som er gode til at slappe af ved hjælp af eller til at aflede tankerne fra f.eks. smerterne.

Afspændingsøvelser er gode og gavnlige for de fleste med kroniske smerter og spændte muskler. Ved hjælp af en dyb afspænding slapper du af i musklerne, og din krop slappes langsomt, og dine aktive tanker vil for en tid falde til ro. Mange har dog brug for at lære afspænding alene sammen med en terapeut eller på et hold, før de føler, at de er i stand til at bruge det selv.

Visualisering
Visualisering er en teknik, som tit bliver brugt sammen med afspændingsøvelser. Visualisering har at gøre med den evne, som vi alle har til at danne indre billeder. Vi kender alle sammen til at danne indre billeder, men vi tænker bare ikke over det i vores hverdag. Hvad gør du f.eks., når nogen spørger dig om vej? Så forestiller du dig vejen inde i dit hoved, mens du forklarer den. Det er den samme indre billedverden, som du gør brug af, når en terapeut beder dig om at forestille dig et eller andet under en afspænding.

Visualisering kan bruges til at åbne for en billeddannelse af smerteoplevelsen. Du kan prøve at forestille dig, hvordan smerten ser ud, hvilken form og farve(r) den har osv. Samtidig kan du også få fornemmelsen af, om du efterhånden kan ændre på smerten. Ved hjælp af visualisering og afspænding kan du lære smerten bedre at kende og dermed selv være med til at ændre den.

Hvis du er interesseret i at vide mere om disse måder at arbejde med dig selv på, kan du f.eks. låne bøger eller bånd på biblioteket om emnerne, du kan gå til forskellige slags undervisning, eller du kan spørge efter vejledning, når du er i kontakt med behandlingssystemet.