FNUG - Forening af unge med GIGT

 

Uddannelse

Når man har gigt, er fysikken ofte en vigtig, medvirkende faktor i valg af uddannelse. Mange trodser ømme led og dårlige perioder og uddanner sig til det, de allerhelst vil. Hvor der er vilje er der en vej.

Når man har gigt, kan det være svært at acceptere, at man ikke altid kan blive det, der ligger højest på ønskesedlen. I længden giver det dog et overskud at have taget en uddannelse, som fysisk ikke er for krævende, og som du fysisk kan klare.

Der kan være mange 
faktorer at tage hensyn til, når man er ung med gigt og skal til at vælge en uddannelse. Faktorer som eksempelvis tilgængelighed på uddannelsesstedet, mulighederne for at få ansættelse efter endt uddannelse – evt. på særlige vilkår mm. – er nogle af de vigtige overvejelser at gøre dig, når du bestemmer dig for en bestemt retning. Selvom det kan være besværligt og irriterende at skulle overveje faktorer, som mennesker uden gigt aldrig ville skulle overveje, så kan det alligevel lette dig i din hverdag, så du har overskud både til arbejde, familie/venner, fritidsinteresser osv., fordi du får truffet det rette valg fra begyndelsen.

Der er forskellige støttemuligheder til dig, der har gigt og er under uddannelse. Der findes forskellige økonomiske støttemuligheder, hvis du f.eks. ikke kan klare et arbejde ved siden af uddannelsen. F.eks. er det muligt at søge et tillæg til din SU (dog ikke gymnasiale uddannelser) et såkaldt handicap-tillæg. Det skal kompensere dig for, at du ikke har kræfter til et fritidsjob til at supplere den almindelige SU med. Læs om regler her.

Du kan evt. også tale med en studievejleder elle socialrådgiver om at få støtte til et ekstra sæt bøger, der ligger fast på dit uddannelsessted, så du ikke skal slæbe bøger frem og tilbage hver dag. Hvis du har behov for hjælpemidler (eksempelvis en bærbar PC til at lave noter på i timerne) kan det også komme på tale.

Det er altid godt at høre om andre unge med gigts erfaringer med de forskellige muligheder og hos GigtLinien hos Gigtforeningen kan du hente råd og hjælp om de forskellige muligheder for støtte.

Rent praktisk kan der under uddannelsesforløbet gives forskellige former for dispensation. Det kan f.eks. være, at du kan

  • få forlænget uddannelsestiden, hvis du kan dokumentere, at det er pga. din gigt, du har brug for længere tid
  • lave skriftlige eksaminer på PC, hvis de øvrige studerende skal aflevere eksamensopgaven håndskrevet, hvis du ikke kan skrive så meget i hånden
  • få lov at anvende din egen PC til eksamen, hvis det er den, du har det bedst med at anvende, også selvom dine medstuderende skal anvende uddannelsesstedets PC’ere
  • kan få forlænget tid til eksaminerne, hvis ikke du kan klare det inden for den fastlagte tidsgrænse.
  • lovligt fravær ved behandling osv.

Det er vigtigt, du finder ud af, hvad du har det bedst med og så forhøre dig på uddannelsesstedet og hos din socialrådgiver, om det er muligt at få tage de nødvendige skånehensyn.