Landsmøde

Vi glæder os til at se dig

  • Sct. Knudsborg, Lille Brogårdsvej 12, Bro Strand, 5464 Brenderup,
  • 27. september 2019
  • KL. 20:00 - KL. 12:00

Landsmøde 2019

Sæt et stort, fedt X i kalenderen d. 27.-29. September 2019.

I år rykker vi Landsmødet til det dejlige Nordfyn, hvor vi skal være få meter fra stranden.

Med den smukke beliggenhed skal vi skabe nye venskaber og sammen sætte kursen for det næste år i FNUG.

Hold øje med denne side, Facebook og Instagram – vi vil snarest komme med mere information.

Program
Programmet er foreløbigt og vil blive opdateret, når der er nyt.
Der indlægges pauser i programmet efter behov.
Ret til ændringer af programmet forbeholdes.


Fredag
20.00   Ankomst og indkvartering

Lørdag
08.00  Morgenmad
09.30  Generalforsamlingen begynder

Pkt. 1   Valg af dirigent
Pkt. 2   Valg af 1 referent og 2 stemmetællere
Pkt. 3   Beretning fra bestyrelse & udvalg
Pkt. 4   Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Pkt. 5   Orientering om budget for det kommende år
Pkt. 6   Fastsættelse af kontingent

12.00   Frokost
Generalforsamlingen fortsætter

Pkt. 7   Behandling af indkomne forslag
Pkt. 8   Valg af bestyrelse og suppleanter
Pkt. 9   Valg af intern revisor og suppleant
Pkt. 10  Fastsættelse af næste års ordinær generalforsamling
Pkt. 11  Eventuelt

16.00   Generalforsamlingen afsluttes

Forskellige planlægte aktiviteter, mulighed for en gåtur eller pause

19.00   Festmiddagen begynder

Søndag
10.00  Brunch, værelserne forlades
Farvel og på gensyn

1877Landsmøde 2019
X