Vi har altid brug for nye kræfter

Vil du dele dit engagement i FNUG?

Bliv frivillig

Det kræver ingen forudsætninger at være frivillig – andet end lidt gåpåmod.

Hvad laver en frivillig?

Alle frivillige i FNUG kalder vi en tillidsperson – en person, der har påtaget sig en opgave baseret på tillid. Du er selv med til at bestemme omfanget af dit engagement og den tid, du kan bruge på det – så uanset om du vil bruge én time om måneden eller mange timer om ugen, er der også noget for dig at lave.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, og de udpeger tillidspersoner til de forskellige udvalg. Det er vigtigt, at titlen en tillidsperson får, beskriver opgaven og senere kan bruges på dit CV. Og der er brug for mange forskellige typer frivillige i FNUG. Vi laver en forventningsafstemning sammen med dig. Desuden har vi et princip om, at det ikke må koste dig noget at være tillidsperson; FNUG dækker alle udgifter.

En lokalkoordinator har kontakten med medlemmerne i et lokalområde og koordinerer de arrangementer, som de gerne vil gennemføre lokalt i en region. Det er en opgave, som er udadvendt og meget givende. FNUG har flere værktøjer til at hjælpe med opgaven som lokalkoordinator, fx oplæring og mentorordning for nye samt en håndbog.

Der er også udvalg for dem der er politisk interesserede, eller redaktion for dem, der er glade for at skrive indlæg, fx en blogger eller en der formidler nyheder af relevans for unge med gigt. Hjemmesiden skal også opdateres, og til kampagner har vi brug for tillidspersoner til at stå på en messe eller en stand på Jelling Musikfestival. Der er altid brug for nye gode ideer og slogans, nyt merchandise osv. – og det hele laves af tillidspersoner. 

Du bestemmer naturligvis selv, hvilke ting du vil engagere dig i, og hvor meget tid du vil bruge på det. Det eneste vi ønsker, uanset hvor du lægger dine kræfter, er, at du gør det, du lover – og at du ikke lover for meget.

Vi oplever at de gode ideer også kommer ude på de sene nattetimer. Når vi lærer hinanden godt at kende, arbejder vi så meget tættere og bedre sammen.

Hvorfor blive frivillig?

Der er mange gode grunde til at bruge sin tid med frivilligt arbejde i FNUG. Først og fremmest er det en god måde at møde andre med gigt på. Det kan man også gøre ved at deltage i vores arrangementer, men her kan man komme endnu tættere ind på folk, når man for eksempel bruger en hel weekend på at finde ud af, hvordan vi gør vores forening endnu federe.

Derudover lærer man mange ting af at være frivillig – plusord som erfaring inden for mødeledelse, præsentationsteknik og organisation af større arrangementer ser alle godt ud på CV’et. Og hvem vil ikke gerne score det fede job eller studie – på trods af gigten. Og des mere du kommer ud, og des mere du udfordrer dig selv, des større bliver din selvtillid også! Man kan for eksempel få et ’kick’ ud af at skulle snakke foran en gruppe fremmede mennesker, hvis man ikke har prøvet det før.

Det er kanon sjovt at være frivillig og det er lysten, der driver værket. Selvom der er et arbejde der skal laves, gør FNUG’s frivillige meget ud af det sociale, for det er nu engang sjovere at samarbejde med 10 andre frivillige end at sidde mutters alene derhjemme. Frivilligt arbejde er en god måde at skabe netværk over hele landet eller måske ligefrem i udlandet.

Vil du se de tillidspersoner, som er med lige nu – se siden De frivillige.

 

TILLIDSWEEKEND - et møde kun for frivillige

Hvert år sidste weekend i februar holder FNUG en Tillidsweekend. Ofte med et tema, intern oplæring og debat om nye tiltag. Alle kan få indflydelse, og her hjælper vi hinanden på tværs af udvalg.

Vi holder altid en fest lørdag aften for at hylde fællesskabet og de mål vi sammen har nået. Der er mulighed for virkelig at slå sig løs i et trygt miljø uden at nogen kigger skævt til dig.

Frivillighed i FNUG bygger på 4 grundværdier

som fundament for alt hvad vi foretager os

  • Forskellighed : der skal være plads til alle, uanset hvilke forudsætninger man har for at deltage. Økonomi må f.eks. ikke være en hindring for at deltage i events.

  • Ambitiøse : vi vil gerne gå det ekstra skridt for at opnå det bedst mulige resultat, og ultimativt gøre en reel forskel for unge med gigt.

  • Fællesskab : med gigt som fællesnævner er vi helt almindelige unge, der støtter hinanden. Vores sammenhold er stærkt på tværs af diagnoser, aldre og interesser.

  • Engagement : frivillige er passionerede, der involverer og udvikler sig sammen. FNUG deltager aktivt for den enkelte og i samarbejder med andre foreninger.

Hvordan bliver du frivillig?

Hvis du kunne tænke dig at være frivillig i FNUG så tag en snak med din lokale lokalkoordinator (eller en anden af FNUG’s tillidsfolk) om mulighederne. Du kan kontakte os eller tage en snak med os på næste arrangement i FNUG.

Lær mere om det gode liv med gigt

Bliv medlem af fnug

Om du har gigt eller ej er ikke et kriterie, det vigtigste er, at du er mellem 12-35 år

Bliv frivillig

Som frivillig i FNUG får du personlige udfordringer, erhvervserfaring, samme goder som vores medlemmer og meget mere.

Bliv sponsor

Ønsker du at støtte unge med gigt?
Her kan du læse mere om, hvordan sponsoraterne bliver brugt.

X