Vi har altid brug for nye kræfter

Vil du dele dit engagement i FNUG?

Frivillige stillinger i FNUG

Ønsker du være frivillig i Danmarks bedste ungdomsforening? Så læs mere nedenfor

– Du vælger 100% selv dine opgaver og engagement
Når du indtræder som frivillig i FNUG, så udarbejdes der en frivillighedskontrakt. Denne beskriver, hvad du kan forvente af FNUG og omvendt. Så er vi sikre på alle får en god oplevelse. Og hvis du oplever perioder, hvor du ikke kan leve op til aftalen så skal du blot orientere os – alle har gode og dårlige perioder, og det er fuldt forståeligt.
– Frivilligt arbejde koster ikke noget – alle udgifter dækkes
Det må ikke koste penge at lave frivilligt arbejde. Alle dine udgifter kan derfor blive refunderet af FNUG, sålænge de er afholdt indenfor de gældende retningslinjer mht. bilag osv.
– Ingen deltagerbetaling ved lokalarrangementer
– Mulighed for anbefaling til brug på CV
– Mulighed for interne og eksterne kurser
FNUG sender også gerne vores frivillige på uddannelsesforløb, hvis dette har interesse. Førhen har “Lederakademiet” hos Dansk Ungdoms Fællesråd været brugt. Du kan ligge en plan sammen med din nærmeste leder for, hvordan du ønsker udvikle dig i FNUG.
– Mulighed for repræsensationsopgaver i ind- og udland
– Mulighed for at forme FNUG som forening
– Sjove fester for tillidspersoner (frivillige) i FNUG
Hvert år afholder vi TillidsWeekend, som er en weekend kun for tillidspersoner (frivillige) i FNUG. Det varer fra fredag eftermiddag/aften til søndag formiddag. Det er gratis og FNUG afholder alle udgifter til forplejning. Der er ofte et mindre arbejdsprogram om lørdagen, hvorefter vi holder en stor fest.

FNUG – ForeningeN af Unge med Gigt – søger en frivillig til at koordinere vores nye online fysioterapi. Så er du glad for at arrangere events og koordinering? Og eventuelt selv har et ønske om at deltage i træningen? Så søger vi dig!

 

Hvem er vi? 

FNUG – ForeningeN af Unge med Gigt – er en ungdomsorganisation, som repræsenter unge med gigt under visionen ”at gennem et demokratisk frivilligt fællesskab at være stemmen for unge med gigt”. Vi arbejder socialt og politisk for unge med gigt, lige fra lokalarrangementer, temadage og kurser til at til at deltage på politiske kongresser og andre politiske indsatser. 

Hvad søger vi? 

Vi søger en frivillig som ønsker at bidrage til at opstarte vores nye koncept FysioFNUG, som er online fysioterapi træningssessioner. Vi har tegnet en aftale med et firma, som har uddannede fysioteraputer ansat. Din rolle bliver at koordinere datoer for events med dem, og sørge for tilmelding m.v. Det er alt sammen online, og træningssessionerne foregår også online. 

Dine opgaver bliver: 

 • Aftale træningsdatoer med firmaet 
 • Oprette arrangementer i vores arrangementssystem (Nemtilmeld)
 • Udsende deltagerlink til deltagerne forud for arrangement 
 • Evt selv deltage, hvis det har interesse (eller aftale med firmaet, de kører solo) 

Bestyrelsen har afsat midlerne til projektet, og vores kasserer sørger for alt det kedelig med fakturering m.v. Vi har IT-programmerne klar til at understøtte, og giver den nødvendige oplæring i dem. Vores kommunikationsteam vil sørge for at reklamere via vores kanaler. Det eneste du skal have er en computer, en internet-forbindelse og et ønske om at skabe sjove online træningssessioner. 

I Team for Event & Kursus sidder vi med foreningens lokalarrangementer, kurser og temadage. Vi er en teamleder, otte lokalkoordinatorer, og en kursusgruppe – og så dig! 

Hvem er du? 

Du er interesseret i at frivilligjob, hvor du får kompetencer til CV’et. Du er socialt engageret og klar på at være med til at give unge med gigt en ny mulighed for træning. 

Du skal være selvstændig og selvkørende, men vi sidder i et team, hvor vi løfter i flok.  

Du kommer til at udfylde en vigtig rolle i teamet. Og det, du siger, vil alle gerne høre. Så derfor skal du have lyst til at indgå i dialog på lige fod med resten af teamet. 

Hvordan arbejder vi? 

FNUG er en landsdækkende organisation, og har frivillige i hele landet. Alle i foreningen er frivillige, hvorfor der altid forventningsafstemmes ift. din kalender og ønsker. De frivillige er overordnet organiseret i tre teams, som hver har en teamleder som er bindeleddet til bestyrelsen. Teamstrukturen betyder at man aldrig sidder alene med noget. Du arbejder hjemmefra eller til de møder du vælger at deltage i, men vi har onlinemøder for at opdatere og hjælpe hinanden. Dertil arrangerer bestyrelsen hvert år en FrivilligWeekend for frivillige i foreningen og vi har andre sociale tiltag. 

Hvad nu?

Hvis du er interesseret i at blive frivillig i FNUG så send en mail til Karina Borg på karina@fnug.dk – det er Karina som er teamleder for Team for Event & Kursus. Vi stiller altid op til et uforpligtende onlinemøde, hvor vi kan fortælle mere.

FNUG søger frivillige lokalkoordinatorer til at være det lokale bindeled til vores medlemmer, som er unge med gigt. Sammen med de andre lokalkoordinatorer i din region sørger du for at planlægge lokalarrangementer. Så er du glad for mennesker og spændende arrangementer – så er her en oplagt mulighed!

Hvem er vi?

FNUG – ForeningeN af Unge med Gigt – er en ungdomsorganisation, som repræsenter unge med gigt under visionen ”at gennem et demokratisk frivilligt fællesskab at være stemmen for unge med gigt”. Vi arbejder socialt og politisk for unge med gigt, lige fra lokalarrangementer, temadage og kurser, til at deltage på politiske kongresser og andre politiske indsatser.

Hvad søger vi?

Vi søger frivillige til at indgå som lokalkoordinatorer i alle landets fem regioner, hvor man bliver det første bindeled til medlemmerne i ens region. Sammen med de øvrige lokalkoordinatorer arrangerer man arrangementer i sin region, og på den måde sikrer et socialt anerkendende fællesskab for unge med gigt. Du deltager naturligvis omkostningsfrit til egne arrangementer, og får dækket transportudgifter efter gældende retningslinjer.

I Team for Event & Kursus sidder vi med foreningens lokalarrangementer, kurser og temadage. Vi er en teamleder, otte lokalkoordinatorer, og en kursusgruppe – og så dig!

Hvem er du?

Du er interesseret i et frivilligjob, hvor du gennem arrangementer er med til at skabe et støttende og anerkendende fællesskab for unge med gigt.

Du er enten selv ung med gigt, men ellers skal du have et ønske om at bistå unge med gigt i kampen om det gode liv med gigt.

Du skal være selvstændig, men vi sidder i et team, hvor vi løfter i flok, og hvor der er hjælp og understøttelse at hente. Vi har løbende samtaler om, hvorvidt hver enkelte frivillig har den hjælp de skal have.

Du kommer til at udfylde en vigtig rolle i teamet, og det, du siger, vil alle gerne høre. Så derfor skal du have lyst til at indgå i dialoger på lige fod med resten af teamet.

Hvordan arbejder vi?

FNUG er en landsdækkende organisation, og har frivillige i hele landet. Alle i foreningen er frivillige, hvorfor der altid forventningsafstemmes ift. din kalender og ønsker. De frivillige er overordnet organiseret i tre teams, som hver har en teamleder som er bindeleddet til bestyrelsen. Teamstrukturen betyder, at man aldrig sidder alene med noget. Dertil arrangerer bestyrelsen hvert år en FrivilligWeekend for frivillige i foreningen, og vi har andre sociale tiltag kun for frivillige.

Hvad nu?

Hvis du er interesseret i at blive frivillig i FNUG så send en mail til Karina Borg på karina@fnug.dk – det er Karina som er teamleder for Team for Event & Kursus. Vi stiller altid op til et uforpligtende onlinemøde, hvor vi kan fortælle mere.

FNUG søger en frivillig til SoMe – er det dig? Du kommer til at sidde med andre frivillige i Team for Politik & Kommunikation. Så er du glad for sociale medier og frivilligt arbejde i en aktiv socialt anlagt forening – så er her en oplagt mulighed!

Hvem er vi?

FNUG – ForeningeN af Unge med Gigt – er en ungdomsorganisation, som repræsenter unge med gigt under visionen ”at gennem et demokratisk frivilligt fællesskab at være stemmen for unge med gigt”. Vi arbejder socialt og politisk for unge med gigt, lige fra lokalarrangementer, temadage og kurser til at deltage på politiske kongresser og andre politiske indsatser.

Hvad søger vi?

Vi søger en frivillig til at kreere indhold til vores sociale medie platforme (Facebook & Instagram). Det spænder fra indhold om vores arrangementer til kampagnetiltag, annonceringsovervejelser og indflydelse på vores kommunikationsstrategi.

I Team for Politik & Kommunikation sidder vi med foreningens kommunikation og politiske indsatser. Vi er en teamleder, to som arbejder politisk, en med nyhedsbreve, en med visuelt ansvar – og så dig!

Hvem er du?

Du er interesseret i et frivilligjob, hvor du får SoMe-kompetencer til CV’et. Du er socialt engageret og klar på at være unge med gigts stemme, gennem FNUG, på de sociale medier.

Du skal være selvstændig og selvkørende, men vi sidder i et team, hvor vi løfter i flok. Du skal være god til at formidle til andre unge, men også kunne skrive korrekt dansk.

Du kommer til at udfylde en vigtig rolle i teamet. Det, du siger, vil vi alle gerne høre. Så derfor skal du have lyst til at indgå i dialogen på lige fod med resten af teamet.

Hvordan arbejder vi?

FNUG er en landsdækkende organisation, og har frivillige i hele landet. Alle i foreningen er frivillige, hvorfor der altid forventningsafstemmes ift. din kalender og ønsker. De frivillige er overordnet organiseret i tre teams, der hver har en teamleder, som er bindeleddet til bestyrelsen. Teamstrukturen betyder at man aldrig sidder alene med noget. Du arbejder hjemmefra, men vi har onlinemøder for at opdatere og hjælpe hinanden. Dertil arrangerer bestyrelsen hvert år en FrivilligWeekend for frivillige i foreningen og vi har også andre sociale tiltag.

Hvad nu?

Hvis du er interesseret i at blive frivillig i FNUG så send en mail til Irinna Jeberg på irinna@fnug.dk – det er Irinna, som er teamleder for Team for Politik & Kommunikation. Vi stiller altid op til et uforpligtende onlinemøde, hvor vi kan fortælle mere.

Er det den samlede retning for FNUG som interesser dig? Hvordan vi former en forening, som understøtter unge med gigt i Danmark. Det er FNUGs bestyrelse som udstikker denne retning. Som den eneste gruppe af frivillige, skal bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Men lige nu er posten som 2. suppleant ledig, og det er den nuværende bestyrelse som står for udvælgelsesprocessen. 

Dine opgaver som medlem af FNUGs bestyrelse er:

 • 3-5 bestyrelsesmøder om året
  • Her bliver der diskuteret retning for FNUG, større arrangementer, budgetter, regnskaber og lignende medlemsfordele for vores dejlige medlemmer.
 • Deltagelse på Landsmøde og TillidsWeekend
 • Arbejde mellem møderne med de opgaver du har påtaget dig

 

Ønsker du at høre mere? Så udfyld formularen, så kontakter vi dig med henblik på et bestyrelsesmøde. Medmindre du ønsker vente til næste Landsmøde, så skal du udpeges af bestyrelsen. Derfor forudsætter det et onlinemøde med et par repræsentanter fra FNUGs bestyrelse. 

Hvis du trives med administrative opgaver og skrivearbejde, så kan en frivillig post i vores sekretariat måske være det rigtige? Sekretariatet består af flere dele, herunder eksempelvis FNUG Medlemsservice. Medlemsservice håndterer indmeldelser, udmeldelser og opkrævning af kontingent. Hvis du hellere vil arbejde med tilskudsansøgninger og sagsbehandling er det også en mulighed. Der er mange muligheder, og vi uddyber hellere end gerne til et uforpligtende møde.

Dine opgaver som frivillig i sekretariatet:

 • Vi aftaler specifikke arbejdsopgaver eller områder, som du vil beskæftige dig med. Du vil modtage den nødvendige oplæring i systemer, regler og retningslinjer. Og du vil altid have en anden person at trække på, så du sidder aldrig alene med opgaven.
  • Eksempler kunne være:
   • Administration af opkrævninger, ind- og udmeldelser af medlemmer. Hertil udarbejde indberetning af medlemstal til bestyrelsen og offentlige puljer.
   • Hjælpe med udarbejdelsen af materiale til tilskudsansøgninger, som er dem som skaffer FNUG størstedelen af pengene til vores arbejde for #ungmedgigt.

 

Hvad kræver det? FNUG modtager midler fra offentlige puljer, hvoraf der er nogle regler og retningslinjer. Men du modtager alt den oplæring som er nødvendig – og du har altid en at trække på. Så det kræver ingen særlige kundskaber udover gå-på-mod. Men har du særlige kundskaber, eksempelvis tilskudsmateriale, så tilrettelægger vi selvfølgelig efter det.

Vi tilrettelægger selv arbejdet internt, hvorfor det er muligt at arbejde både med fysiske møder og digitalt. Alle opgaverne kan i princippet løses, hvis man har internet – men vi elsker mødes, og gør det når det passer ind.

 

Ønsker du at høre mere? Så udfyld formularen, så kontakter vi dig med henblik på et onlinemøde.

Har du en interesse i de politiske forhold for unge med gigt i Danmark? Har du en holdning til, hvorvidt at unge med funktionsnedsættelse skal have nemmere adgang til handicaptillæg? Så er du måske den rigtige til at være en del af FNUGs Politik-Team! Det er dem som behandler politiske spørgsmål, som FNUG skal have en holdning til. Har du lyst til at gøre en forskel for unge med gigt? 

FNUG arbejder tæt sammen med andre organisationer, såsom De Autoimmune og Sammenslutningen af Unge med Handicap. Du vil efter ønske komme til at kunne sidde i arbejdsgrupper med unge fra disse organisationer. 

Dine opgaver vil være:

 • Regelmæssige møder med repræsentanter fra FNUGs bestyrelse
 • Deltage i de arbejdsgrupper, hvor du finder interesse (fx arbejdsmarked, uddannelse eller lignende)
 • Skrive meget små statusser omkring arbejdet til FNUGs nyhedsbrev, hjemmeside og lignende

Du og politik-teamet vil have en fast kontakt i bestyrelsen, som I kan skrive og ringe til. 

Lyder det som noget for dig? Så udfyld formularen, så kontakter vi dig. Vi kan tage en telefonsnak, eller onlinemøde. Så kan du høre mere før du siger ja.

Vil du gøre en forskel?

Ønsker du, uforpligtende, at høre mere om rollen som tillidsperson i FNUG? Så udfyld nedenstående formular og send.


Er der ikke et område der passer til dig? Bare rolig.

Hvis der ikke er en, som passer til hvad du ønsker at arbejde med så skriv til b@fnug.dk. Så finder vi en rolle, som passer perfekt til dine ønsker.

X