Nyheder om FNUG

FNUG er i rivende udvikling - hold dig orienteret

  • Trinity Hotel & Konference Center, Gl Færgevej 30, 7000 Fredericia,
  • 30. september 2023
  • KL. 09:30 - KL. 12:00
  • Region: Landsdækkende

Generalforsamling 2023

Kære medlemmer

Bestyrelsen indkalder hermed til Generalforsamling 2023. Vi glæder os til at fremlægge beretning for 2022/23, årsrapport for 2022 og diskussioner om fremtiden for vores fælles forening.

Som noget nyt i år er generalforsamlingen og Landsmødet adskilt fra hinanden, men er placeret samme weekend således du kan deltage begge steder. Vi vil gerne opfordrer til deltagelse på begge dele, da 2023 er 40-års jubilæum for FNUG.

Dertil vil der være valg til bestyrelsen, hvor alle ordinære medlemmer er valgbare. Hvis du er interesseret i at høre mere så kontakt endelig bestyrelsen på b@fnug.dk – hvis du ikke kan møde fysisk op kan du aflevere en skriftlig erklæring om valgbarhed.

Nedenfor kan du se producere m. tidsfrist for indsendelse af forslag, samt dagsorden for generalforsamlingen. Der vil blive udsendt materiale senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Vi glæder os til gode diskussioner.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Forslag til generalforsamlingen

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før, hvilket er den 2. september 2023. Forslag sendes til FNUG via mail på: fnug@fnug.dk. Der henvises til FNUG’s hjemmeside for gældende vedtægter. Se vedtægterne her.

Der gøres opmærksom på, at for at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal man være til stede og have betalt årets samlede medlemskontingent.

Dagsorden

Pkt. 1   Valg af dirigent
Pkt. 2   Valg af 1 referent og 2 stemmetællere
Pkt. 3   Beretning fra bestyrelse & udvalg
Pkt. 4   Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Pkt. 5   Orientering om budget for det kommende år
Pkt. 6   Fastsættelse af kontingent
Pkt. 7   Behandling af indkomne forslag

Pkt. 8   Valg af bestyrelse og suppleanter
Pkt. 9   Valg af intern revisor og suppleant
Pkt. 10  Fastsættelse af næste års ordinær generalforsamling
Pkt. 11  Eventuelt

Tilmeld dig Generalforsamling 2023 – KLIK HER!

 

Generalforsamlingen er forbeholdt medlemmer af foreningen, og du skal være uden kontingentrestance til foreningen. Du kan melde dig ind ved at klikke her.

 

8436Generalforsamling 2023
X