EMILIE WEISS

MØD EMILIE

Min handicaptillægs sag

Dette er anden del af min sag om handicaptillæg. I forrige indlæg “Min historie med handicaptillæg” deler jeg min personlige oplevelse med at søge handicaptillæg. I dette indlæg vil jeg dele mine råd og mine dokumenter fra min sag. Jeg fik tildelt handicaptillæg i november 2021.

Kort om handicaptillæg

Handicaptillæg er et tillæg, man kan få bevilliget til sin SU som studerende.

Ifølge su.dk, gælder følgende: ”For at kunne få handicaptillæg skal du have et betydeligt nedsat funktionsniveau. Det kan for eksempel være, hvis du har et medfødt handicap, har væsentlige følger efter ulykke eller sygdom, eller hvis du har en psykisk diagnose, herunder en diagnose inden for autismespektret.” – (https://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappede-mv/handicaptillaeg/)

Hvis du får bevilliget handicaptillæg, modtager du yderligere 9.372 kr. på en videregående uddannelse og 5.878kr. på en erhvervsuddannelse før skat (sats 2023). Dette skal lægges oveni den almindelige SU-sats.

Den officielle behandlingstid for en sag om handicaptillæg er siden min sag, blevet ændret fra 4 til 9 måneder. I skrivende stund er Uddannelses- og Forskningsministeriet kommet til d. 27 april 2022.

Mine erfaringer og råd

Når du søger handicaptillæg, er mit bedste råd at finde allierede. Jeg fandt dem i min familie, som var en emotionel og økonomisk støtte gennem hele forløbet. Derudover fik jeg hjælp af en ven, som er dygtig til at læse korrektur og forholde sig nøgternt til, om min klage gav mening for udenforstående af mit sygdomsforløb. Sidst fandt jeg rådgivning igennem Gigtforeningen, som jeg er medlem af. De tilbyder socialrådgiver, læge, sygeplejerske, psykolog, samt flere fagpersoner, som er tilknyttet foreningen, og som man gratis kan søge vejledning ved som medlem (https://www.gigtforeningen.dk/hjaelp-og raad/raadgivningen/). 

Faglig begrundelse: Hvis du har en gigtdiagnose eller en autoimmun diagnose, er der gode odds for, at du ligesom jeg har en usynlig sygdom, som er svær at få bevilliget handicaptillæg til. Allier dig derfor med en læge, som du føler dig tryg ved, og som er villig til at give dig de udtalelser, du har brug for i forbindelse med din sag. Hvis du ikke føler din læge gør sit arbejde ordentligt, så har du ret til at se en anden læge.

Vær ærlig overfor dig selv: Det sværeste for mig var selverkendelse omkring, hvor syg jeg er. Jeg tror ikke, at der er nogen, som ikke har brug for det, der søger om at få handicaptillæg. Så hvis du har læst så langt som hertil, tror jeg på, at du burde få det. Jeg var vant til altid at sige, at det gik bedre end det gjorde. Den mentalitet kom jeg bare ikke langt med i min sag. Så jeg følte, at jeg skulle vende vrangen ud på mig selv, i ren ærlighed om alle de ting, som jeg har skulle tilpasse, for at jeg kunne leve.

Bliv konkret: Et handicap kan i sager om handicaptillæg gradbøjes, og din sag går højst sandsynligt ud på, når du har en diagnose, at bevise du er syg nok. I ansøgningen bliver der fx lagt vægt på, hvor mange timer om ugen, du har brug for hvile, og hvor mange dage om året, du er så syg, at du ikke kan modtage undervisning. I min sag har jeg angivet, hvor lang tid jeg i gennemsnit bruger på at restituere dagligt, og hvilke hensyn jeg tager i mit liv, for at få min hverdag til at hænge sammen. Jeg skriver fx om, hvordan jeg bruger hele min weekend på at forberede den kommende uge, fordi jeg ikke har energi til praktiske opgaver i hverdagen. Jeg beretter om, hvordan jeg bruger mange timer på at handle ind, fordi jeg bliver nødt til at hvile flere timer efter et besøg i et supermarked. Derfor kan jeg ikke tage arbejde i weekenden.

I min hverdag har jeg brug for at hvile op til to timer, når jeg kommer hjem fra mit studie. Hvis jeg derfor er hjemme kl 16, vil jeg først kunne begynde at lave aftensmad kl 18. Efter opvasken er taget, har jeg kun kort tid inden jeg skal sove til at få læst til studiet. Der er simpelthen ikke timer nok, til at varetage et arbejde.

Beskriv dine jobs: – eller mangel på samme. Hvilke jobs har du haft, og hvordan har det påvirket din sygdom? Eller hvorfor har du aldrig kunne tage jobs ved siden af uddannelse? I sager om handicaptillæg lægges der vægt på, om man kan varetage et skånejob, fx med siddende eller vekslende stillinger, for at imødekomme de smerter der kan opstå ved fysisk anstrengende jobs. Derudover bliver der lagt vægt på, om man kan arbejde få timer om ugen fx 5-6 timer eller at arbejde i ferier. Måske er dit svar til dette, at det kan du godt. I gode perioder. Så må du lægge vægt på, hvordan dine dårlige perioder ser ud, og hvorfor du i gennemsnit ikke har mulighed for at varetage få timer. For mig var en vigtig erkendelse i dette, at jeg også har ret til at have et socialt liv. Så hvis du sjældent har overskud til at kunne deltage i dit eget sociale liv, er det ikke bæredygtigt for dig, at du skal bruge din sommerferie på at arbejde, for at kunne forsørge dig selv resten af året. Det handler ikke om, om du kan presse dig selv til det yderste, for at få enderne til at mødes, men derimod om du ved at tage arbejde vil opleve øget sygdomsaktiviteter, som jo fx kan forekomme, hvis man aldrig kan holde fri og derfor lever et stresset liv.

Fortæl om dine gode og dårlige perioder: Hvad er forskellen mellem, når du har det godt og skidt? For mig kan jeg i perioder næsten leve et normalt liv, mens jeg i andre er bundet til min seng i flere uger ad gangen. Begge dele er en del af mig og min sygdom, og summen af disse afgør min evne til at varetage et job ved siden af mine studier. De dårlige perioder er for mig hårde at skrive om, det kræver meget energi, som jeg desværre sjældent har. Det føles uretfærdigt at skulle bruge sine sparsomme energi på at forklare og forsvare sig, på den måde som Uddannelses- og Forskningsministeriet har brug for.

Opsummering

Dette er en sag, der ligger mig på hjertet, fordi jeg selv brændte mig på processen, og her et år efter min sag gik igennem, stadig døjer med efterdønningerne fra den økonomiske og emotionelle stress der kom af den. Det har sat sig i min familie og mine venner, hvor hård en proces, det var for mig. Jeg håber i fremtiden, at systemet, der skal gribe os, når vi har det sværest, kan blive en støtte fremfor en hindring, og at vi i det kan blive set som mennesker i stedet for sagsnumre og udgifter.

Med det sagt, er det muligt at få tilkendt den økonomiske støtte, som man har brug for og er berettiget til. Jeg ønsker dig alt held og lykke med din eller din pårørendes sag. Hvis du har lyst til at læse en sag igennem, har jeg lagt min sag ud her på FNUG’s hjemmeside, og jeg håber, at du kan finde inspiration og information i mine dokumenter. Jeg håber, at du kommer helskindet igennem processen.

Jeg vil til slut bare minde dig om, at jeg skriver som privatperson ud fra mine egne oplevelser. Jeg er ikke uddannet til at rådgive i disse sager, som jeg skriver om. Du er velkommen til at kontakte mig på mail weiss@fnug.dk, hvis du har nogle spørgsmål vedrørende mine sag.

X