EMILIE WEISS

MØD EMILIE

Hvor skal man starte, når man ikke engang ved hvilke spørgsmål man skal stille

Hvis du er kronisk syg og studerende eller kommende studerende, er der mange måder at søge hjælp til at komme helskindet igennem et studie. Der er desværre bare langt imellem informationen omkring alle disse hjælpemidler og endnu længere imellem de mennesker, jeg har mødt i systemet, som har hjulpet mig.

Det her er de ting, som jeg ville ønske, nogen havde fortalt mig, at jeg ikke vidste, inden jeg startede på studie.

 

Handicaptillæg

Det vigtigste for mig har været at sikre mig selv økonomisk igennem min studietid. Jeg har ad flere omgange forsøgt at have job ved siden af mit studie, men hver gang har det resulteret i forværring i min sygdom og lange sengeliggende perioder. Hvis du af nogen grund ikke kan have et job ved siden af dit studie på grund af en kronisk sygdom (officielt kaldes kravet en ”varig funktionsnedsættelse.”), så er du berettiget til at modtage et handicaptillæg til din SU.

De hårde facts om handicaptillægget er, at du modtager yderligere 8.991 kr. på en videregående uddannelse og 5.639 kr. på en erhvervsuddannelse. Dette skal ligges oveni den almindelige SU-sats. Dvs. fx 15.312 kr. for en videregående uddannelse med satser fra 2021.

Du er, som sagt, berettiget til at modtage handicaptillæg, hvis du lider af en kronisk sygdom, som gør du ikke kan forsørge dig selv ved siden af et studie. Dig og din læge skal derfor bevise at dette er tilfældet i din sag, hvis du skal godkendes. Der er en tildens til at ansøgninger om handicaptillæg ved usynlige sygdomme, som mange gigtsygdomme er, bliver afslået i første omgang. Derefter går sagen i klage, og efterfølgende bliver den så godkendt. Ventetiden er forskellig, men siden Corona har Uddannelses- og Forskningsministeriet været langt bagud med deres behandling af sager. Jeg søgte selv tilbage i november 2020, og min sag blev godkendt efter at været gået i klage i november 2021. Det tog altså 12 måneder for mig at få tildelt støtten. Dengang jeg søgte, blev jeg oplyst om, at ventetiden var mellem 3-4 måneder. Så tålmodighed er mit bedste råd til dig, som skal i gang med processen.

Du kan læse mere om formelle krav og ansøgningsprocessen her. Jeg vil lige påpege, at selvom din sygdom ikke er nævnt, som nogen af Uddannelses- og Forskningsministeriets eksempler, kan du sagtens stadig være berettiget. Det var jeg, og du kender bedst selv din sygdom og dine behov:

https://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappede-mv/handicaptillaeg/

 

Psykologhjælp – Studenterrådgivningen

Om du har været kronisk syg længe eller er helt ny diagnosticeret, så har du måske ligesom mig erfaret, at det går hårdt ud over ens mentale helbred. Det er ingen let opgave at balancere studie, handicaptillæg, lægetider, medicin og selvfølgelig det vigtigste et sundt socialt liv. Det kan være du oven i købet kæmper med regelmæssige smerter og fatigue (lavt energiniveau), hvilket jo ikke gør sagen lettere. Lige nu er der lange ventelister til psykologer selv med en henvisning fra en læge. Derfor vil jeg anbefale, at hvis du er studerende at kontakte studenterådgivningen. De tilbyder gratis psykologhjælp og har ca. en måneds ventetid.

Studenterrådgivningen har tilbud med fysisk fremmøde i København og Aarhus. Derudover tilbyder de også online terapi, hvis du har svært ved at møde op af den ene eller anden grund. Som udgangspunkt tilbyder de en 3-5 samtaler, men er meget fleksible med at forlænge efter dine behov.

OBS! Studenterrådgivningens psykologer har ikke nødvendigvis erfaring med at snakke om eller forstå kroniske sygdomme. Til gengæld er de gode til at snakke om dit liv i perspektiv til uddannelse.

Du kan finde mere information om studenterrådgivningens tilbud her:

https://srg.dk/da/

 

Sygemelding – Deltidssygemelding

Hvis du i løbet af din studietid har brug for en pause på grund af din sygdom, er min anbefaling at sygemelde dig frem for at søge orlov. Ved en sygemelding modtager du stadig SU og er berettiget til at blive boende i en studiebolig. Derudover er der mulighed for at søge dispensation for dine SU-klip.

For at sygemelde dig skal du gå til din læge. Dette kan både være din praktiserende læge eller den læge, som du er tilknyttet på hospitalet. En lægeerklæring koster 500 kr., som betales af egen lomme. Sygemeldingen sendes til din kontaktperson på skolen. Det kan fx være en studiesekretær eller lignende.

En anden mulighed, hvis du har svært ved at være fuldtidsstuderende, er at deltidssygemelde sig. Det foregår på samme måde med indhentning og betaling af en lægeerklæring. Her foresætter du dog med at følge undervisningen delvist. Hvilket skal planlægges med en form for studievejleder. Fordelene ved at deltidssygemelde sig er at man ikke bliver ramt af krav, som fx at skulle have bestået X antal etcs point indenfor en bestemt tidsramme. Det kan derfor give et helle i studietiden eller sågar være en måde at tage hele sit studie på, hvis du har svært ved at gøre det på fuld tid.

Som en der selv er på sin anden sygemelding fra studie, vil jeg til enhver tid anbefale dig at tage de pauser, din krop har brug for. Du ved bedst selv, hvad dine behov er. Desuden er en reeksamen eller andre konsekvenser ved at tage en pause ikke så slemme, som jeg frygtede til at starte med. For mig gav det pusterum til at kunne præstere det, som jeg ønskede til eksamen og stadig have en god oplevelse med eksaminationen.

Jeg vil til slut bare minde dig om, at jeg skriver som privatperson ud fra mine egne oplevelser. Jeg er ikke uddannet til at rådgive i disse sager, som jeg skriver om. Du er velkommen til at kontakte mig på mail weiss@fnug.dk, hvis du har nogle spørgsmål vedrørende mine sager.

Emilie Weiss

X