Landsmøde

Vi glæder os til at se dig

Deltag digitalt på FNUGs generalforsamling 2020

FNUGs bestyrelse har besluttet at give medlemmer mulighed for at deltage på generalforsamling via videolink. Støttemedlemmer og interesserede kan ligeledes overvære generalforsamlingen, dog uden mulighed for stemmeret. Interesserede kan derfor stadig høre, hvordan FNUG arbejder for dem! 

FNUG afholder fysisk landsmøde d. 18-20 september 2020, hvor der vil være mulighed for at overholde alle gældende retningslinjer angående COVID-19. Tilmeldning via nedenstående link,.

TILMELD DIG HER! – TILMELDNINGSFRISTEN ER SNART!

Bestyrelsen har dog stor forståelse for de medlemmer og interesserede, som ikke ønsker fysisk fremmøde grundet smitterisici. Derfor vil det i 2020 være muligt at overvære generalforsamlingen via videolink. Medlemmer får mulighed for at bede om ordet og stemme, som sædvanligt. Interessede kan overvære generalforsamlingen.

Programmet for generalforsamlingen er angivet nedenfor. Ønsker du tilmelde dig således du deltager med videolink kan det gøres nederst på siden. Bemærk tilmeldning nødvendig inden 15. august 2020, du modtager vejledning pr. mail om hvordan du deltager med videolink.

TILMELDNING TIL GENERALFORSAMLING VIA VIDEOLINK: TILMELDNING AFSLUTTET.

Program for generalforsamlingen:

Generalforsamling
09.30  Generalforsamlingen begynder

Pkt. 1   Valg af dirigent
Pkt. 2   Valg af 1 referent og 2 stemmetællere
Pkt. 3   Beretning fra bestyrelse & udvalg
Pkt. 4   Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Pkt. 5   Orientering om budget for det kommende år
Pkt. 6   Fastsættelse af kontingent

12.00   Frokost
Generalforsamlingen fortsætter

Pkt. 7   Behandling af indkomne forslag
Pkt. 8   Valg af bestyrelse og suppleanter
Pkt. 9   Valg af intern revisor og suppleant
Pkt. 10  Fastsættelse af næste års ordinær generalforsamling
Pkt. 11  Eventuelt

16.00   Generalforsamlingen afsluttes

Årsberetningen vil blive offentliggjort snarest.

X