Nyheder om FNUG

FNUG er i rivende udvikling - hold dig orienteret

Generalforsamling 2023

FNUG indkalder til generalforsamling d. 30. september 2023. Her kan du finde dagsorden, tilmelding og materiale.

Bestyrelsen indkalder hermed til Generalforsamling 2023. Vi glæder os til at fremlægge beretningen for 2022/23, årsrapport for 2022 og diskussioner om fremtiden for vores fælles forening. 

Der vil være valg til bestyrelsen, hvor alle ordinære medlemmer er valgbare. Hvis du er interesseret i at høre mere så kontakt os på b@fnug.dk – hvis du ikke kan møde fysisk op kan du aflevere en skriftlig erklæring om valgbarhed. 

Vi glæder os til gode diskussioner.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Forslag til generalforsamlingen

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før, hvilket er den 2. september 2023. Forslag sendes til FNUG via mail på: fnug@fnug.dk. Der henvises til FNUG’s hjemmeside for gældende vedtægter. Se vedtægterne her.

Der gøres opmærksom på, at for at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal man være til stede og have betalt årets samlede medlemskontingent. 

Dagsorden

Pkt. 1   Valg af dirigent
Pkt. 2   Valg af 1 referent og 2 stemmetællere
Pkt. 3   Beretning fra bestyrelse & udvalg
Pkt. 4   Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Pkt. 5   Orientering om budget for det kommende år
Pkt. 6   Fastsættelse af kontingent
Pkt. 7   Behandling af indkomne forslag

Pkt. 8   Valg af bestyrelse og suppleanter
Pkt. 9   Valg af intern revisor og suppleant
Pkt. 10  Fastsættelse af næste års ordinær generalforsamling
Pkt. 11  Eventuelt

Tilmelding: Klik her for at tilmelde dig inden fristen.

Materiale:

Årsberetningen, inkl. årsregnskab, kan tilgås ved at klikke her.

Bestyrelsens forslag kan læses ved at klikke her.

Ud fra et bæredygtighedshensyn vil materialet ikke være printet til deltagerne, men kan alene tilgås digitalt eller ved egen print.

Vedtægterne: Foreningen er reguleret af vores vedtægter, som du kan finde ved at klikke her.

Har du spørgsmål så kontakt FNUG på fnug@fnug.dk.

X