Landsmøde

Vi glæder os til at se dig

FNUG indkalder til Landsmøde 2020

FNUGs bestyrelse har fornøjelsen af at indkalde til Landsmøde 2020, hvor foreningens generalforsamling og årets fest afholdes i samme omgang.

Bestyrelsen indkalder hermed til det årlige Landsmøde, og inviterer medlemmerne til en hyggelig weekend d. 18-20 september. Der vil både være plads til brætspil, hyggelige samtaler (både om gigt og alt andet) og meget mere!

Om lørdagen afholdes foreningens generalforsamling, som afsluttes med en stor fest lørdag aften for alle de tilmeldte medlemmer.

TILMELD DIG HER! – TILMELDNINGSFRISTEN ER SNART!

Program for weekenden:

Fredag
20.00   Ankomst og indkvartering

Lørdag
08.00  Morgenmad
09.30  Generalforsamlingen begynder

Pkt. 1   Valg af dirigent
Pkt. 2   Valg af 1 referent og 2 stemmetællere
Pkt. 3   Beretning fra bestyrelse & udvalg
Pkt. 4   Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Pkt. 5   Orientering om budget for det kommende år
Pkt. 6   Fastsættelse af kontingent

12.00   Frokost
Generalforsamlingen fortsætter

Pkt. 7   Behandling af indkomne forslag
Pkt. 8   Valg af bestyrelse og suppleanter
Pkt. 9   Valg af intern revisor og suppleant
Pkt. 10  Fastsættelse af næste års ordinær generalforsamling
Pkt. 11  Eventuelt

16.00   Generalforsamlingen afsluttes

Forskellige planlægte aktiviteter, mulighed for en gåtur eller pause

19.00   Festmiddagen begynder

Søndag
10.00  Brunch, værelserne forlades
Farvel og på gensyn

Årsberetningen vil blive offentliggjort snarest.

X